Thursday, May 12, 2016

शंकाले लंका (हाइकु लहरी)-२०६१

प्रकाशनः २०६१
प्रकाशकः रामरूपा कला-साहित्य समाज

No comments:

Post a Comment

ऐरावतमा गर्भिणी मुसाको विभत्स हत्या (सत्य कथा)

            ऐ रावतमा गर्भिणी मुसाको विभत्स हत्या ललितपुर, हात्तीवन स्थित ऐ रावत टोलको गल्ली मैले हिड्ने नियमित गन्तव्यपथ....। ...